Logga in

Startsida 

Registrera nytt användarkonto

Beviljade forskningsanslag

Bestämmelser

Bidragsrekvisition

Vanliga frågor och svar

Styrelsen

Integritetspolicy
 
 
 

Hörselforskningsfonden drivs av
Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Vanliga frågor och svar

När är sista ansökningsdag?
1 oktober varje år.

Varför måste jag skicka in ett intyg om ansökan med underskrift från prefekt/institutionschef eller motsvarande?
Din forskningsinstitution måste intyga att du gör en forskningsansökan till Hörselforskningsfonden. Det är viktigt att det undertecknade intyget är Hörselforskningsfonden tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag.

Kan jag skicka in ansökan på engelska?
Ansökan kan göras på svenska eller engelska. Projektsammanfattningen ska alltid vara på svenska.

Hur stort bidrag kan jag förvänta mig från Hörselforskningsfonden om min ansökan blir beviljad?
Det maximala bidraget som kan utgå är 200 000 kr.

När kan jag förvänta mig besked om jag blivit beviljad bidrag eller ej. Hörselforskningsfondens styrelse behandlar ansökningarna under november månad. Kort därefter kommer fonden att meddela dig per e-post.

Vilka är det som beslutar om bidrag från Hörselforskningsfonden?
Hörselforskningsfondens styrelse består av ledamöter både från Hörselskadades Riksförbund (HRF) och från de vetenskapliga discipliner som fonden ger bidrag för, beteendevetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.